יתרונות השקעה באמצעות תשקיף

עולם השקעות הנדל"ן התפתח בשנים האחרונות, ובהתאם לרוחות השינוי החברתי השוררות בציבור- התפתח תחום חדש המאפשר גם למשקיעים קטנים יותר להיכנס לעולם ההשקעות בנדל"ן, אשר היה עד כה מאופיין בעיקר במשקיעים עתירי ממון או במשקיעים מוסדיים (כדוגמת: חברות ביטוח, בתי השקעות וכיו"ב). זה התאפשר בעיקר בזכות חברות דוגמת הגשמה, הראשונה בתחום, שיצרו מודל השקעה חדש שבמסגרתו קבוצת משקיעים מן היישוב יכולה להשקיע בהשקעת נדל"ן גדולה.

כיום שכיר ממוצע במשק יכול להצטרף להשקעה של מיליוני שקלים, באופן פשוט יחסית, וזאת באמצעות השקעת סכום כסף נמוך יחסית – לדוגמא, 100 אלף שקלים.

בחודשים האחרונים תחום זה עבר שדרוג משמעותי נוסף לעבר השקעות גדולות יותר באמצעות תשקיף, ולמשקיעים רבים יותר ניתנת כיום האפשרות להצטרף להשקעות ענק. הם יכולים לעשות זאת באמצעות השקעה בתשקיף, המוסיף להשקעות הנדל"ן כלי נוסף שלא היה בנמצא בעבר.

בהשקעת נדל"ן באמצעות תשקיף, אין הכרח במגבלות על סכומי ההשקעה וכמות המשקיעים. בהשקעות באמצעות תשקיף ניתן לגייס סכומי כסף גדולים יותר, בהשקעה קטנה יותר עבור כל משקיע. ובהשקעות, כמו בתחומים נוספים, ישנו יתרון לגודל, שכן אפשרויות ההשקעה בסכומים גדולים יותר הן מגוונות יותר.

יתרה מכך, בניגוד למה שקורה בדרך כלל, כשאנשים קונים אחזקות בחברה ציבורית הם קונים אחזקות בחברה שמחזיקה בכמה נכסים, ואילו במקרה של השקעות באמצעות תשקיף, ההשקעה היא בנכס ספציפי. היתרון בכך הוא שהכסף שלך "צבוע", כלומר אתה כמשקיע יודע באיזה נכס ספציפי השקעת, בניגוד לסל השקעות שבו אין למשקיע ידיעה מדויקת היכן מושקע הכסף שלו.

הבחירה היכן להשקיע לא קלה. כיום, במהלך הבדיקה היכן מומלץ לבצע השקעה, הכרחי ללמוד משגיאות עבר של משקיעים בתחום, שנכוו מהשקעות בחברות שלקחו סיכונים מיותרים ולא היו שקופות למשקיעים שלהן. שקיפות זו חשובה ואף הכרחית על מנת לקבל החלטה נכונה, ולפיכך עיקר הערך של ההשקעה באמצעות תשקיף נובע מהיתרונות הרגולטוריים והמשפטיים שלה.

בחודשים האחרונים, בדומה למגמות מסוג זה בעולם, הוגברה הרגולציה בתחום על מנת להגן על המשקיעים, ובמסגרת זו התאפשר לראשונה אי פעם לחברה המנהלת השקעות לפרסם תשקיף – שבאמצעותו כל המידע על ההשקעה צריך לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בחוק. מידע זה כולל, בין היתר, תיאור של ההשקעה המוצעת, תיאור עסקי החברה ואת דוחותיה הכספיים.

את התשקיף ניתן לראות באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (מערכת גילוי נאות אלקטרונית – www.magna.isa.gov.il), שבו מוצגים תשקיפי ההשקעות של התאגידים מיד עם פרסומם. בנוסף לכך, ההשקעה באמצעות תשקיף מתבצעת באמצעות שותפויות ייעודיות אשר מאמצות, בשינויים המחויבים, את הוראות הממשל התאגידי החלות על תאגידים ציבוריים שניירות הערך שלהם מוצעים לציבור בישראל.

ישנם שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון בבחירת חברה, בדומה לכל תחום אחר, דוגמת הניסיון של החברה והצלחות עבר. בתחום ההשקעות במיוחד, חשוב ומומלץ לוודא כמה שנים קיימת החברה, כמה אנשי צוות מקצועיים היא מחזיקה שבודקים את ההשקעות וכן מה רקורד ההצלחה המוכח שלה.

ההשקעה במסלול תשקיף מוצעת באמצעות שותפויות ייעודיות. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. תנאי ההשקעה המלאים הינם כמפורט בתשקיפים שיפורסמו על ידי השותפויות הייעודיות.

בואו ללמוד איך משקיעים בחוכמה
מסלול השקעה באמצעות תשקיף
לפרטים מלאו את הטופס>>